תקנון השתתפות

2022

ניתן למצוא מידע ופרטים אודות אופן ההצטרפות לתחרות בטופס ההרשמה לתחרות. ההרשמה לתחרות מהווה הסכמה לתקנון ההשתתפות מטה.  1. התחרות פתוחה לילדים בגיל 6-12.

 2. על פי החוק ילדים מתחת לגיל 13 אינם יכולים לתת את הסכמתם וחייבים לצרף הסכמה מהוריהם או מאפוטרופוס חוקי, במעמד טופס ההרשמה. 

 3. ילדי עובדים של חברת MED-EL (וקרובי משפחתם) ושל חברות המקושרות עם תחרות זו אינם זכאים להשתתף. 

 4. ההרשמה היא בין התאריכים 9 בנובמבר 2021 ל-17 בינואר 2022. ההרשמה תיסגר בחצות ביום האחרון להרשמה. 

 5. כל נרשם זכאי להגיש מועמדות אחת בלבד, של אדם אחד בלבד. מועמדויות של כיתות או קבוצות יידחו. 

 6. כל כניסה לתחרות חייבת להיות עבור עבודה מקורית שנוצרה על ידך. 

 7. חברת MED-EL, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר את העבודה המנצחת על פי מקוריות, יצירתיות, פרקטיות, דמיון וחדשנות. 

 8. קריטריון השיפוט מבוסס על המצאה מקורית, אשר יכולה לשפר את איכות חייהם של אנשים בעלי לקויות שמיעה. המועמדים הסופיים מכל המדינות המשתתפות בתחרות, יישפטו ע"י צוות שופטיMED-EL  אשר יחליט על הזוכים. 

 9. הזוכים בתחרות יזכו בחבילת פרסים מיוחדת, הכוללת מכשור טכנולוגי המתאים לגיל ההשתתפות בתחרות, כגון מחשב נייד או טאבלט. 

 10. לא ניתן להעביר פרסים, להחליפם עבור כסף מזומן או אשראי, או עבור שירות. 

 11. במידה ונבחרת כמנצח בתחרות, עליך לספק כתובת למשלוח הפרסים. הזוכים יקבלו הודעה בטלפון ו\או בדואר האלקטרוני. 

 12. אם זוכה אינו מגיב תוך 72 שעות ממועד ההודעה שקיבל על זכייתו, MED-EL שומרת לעצמה את הזכות לבחור זוכה חדש. 

 13. ההכרזה על הזוכים תתקיים ביום ראשון, ה-31 בינואר 2021 ואילך, באמצעות הודעה גלובלית לתקשורת. 

 14. רשומות ורעיונות שנשלחו במסגרת התחרות, בין אם הם מוכרזים כמנצחים ובין אם לאו, יהפכו לנחלה הבלעדית של חברת MED-EL ולא יוחזרו למי ששלח אותם. החברה אף רשאית להשתמש בחומרים אלה למטרות שיווק ופרסום. 

 15. תצלומים של המועמדים הסופיים ושל עבודותיהם עשויים להתפרסם באתר ideas4ears ולהופיע בקמפיינים ויחסי ציבור בעתיד, ללא תמורה, הגבלת שימוש או ייחוס. 

 16. כניסה לתחרות מהווה הסכמה להשתתפות באירועי פרסום ויחסי ציבור תקשורתיים, אשר עשויים להתקיים בפורמטים מקוונים ולא מקוונים. 

 17. כניסה לתחרות מהווה הסכמה לתנאים ולהגבלות אלה, וכן לכך שהחלטת MED-EL הינה סופית ומחייבת בכל הנוגע לתחרות זו, בכפוף לחוק. 

 18. כל ההגשות לתחרות נרשמות כמתקבלות בעת קליטתן על ידי חברת MED-EL, ולא במעמד הגשת המועמדות. הגשות שנעשו באיחור, אבדו, נגנבו, נשלחו למקום אחר, לא חוקיות, לא שלמות, לא קריאות, פגומות, משוכפלות או שנעשו בהן שינויים- אינן קבילות. MED-EL אינה אחראית להגשות אלה ולא לכל שגיאה, תקלה טכנית, אובדן, השמטה, עיכוב בתקשורת או כישלון. 

 19. MED-EL שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה ולהשהות, לסיים או לבטל את התחרות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שלא ניתן לספק את הפרס המוצהר, MED-EL תציע פרס דומה שווה ערך.

 20. MED-EL אינה נושאת באחריות לכל אובדן, נזק, פציעה או אכזבה של כל משתתף, אשר עלולים לנבוע מכניסה לתחרות ו/או קבלת כל אחד מהפרסים.

 21. לילדים יש אותן זכויות כמו למבוגרים על המידע האישי שלהם. ביניהן, הזכות לגשת לנתונים האישיים שלהם; לבקש תיקון; להתנגד לעיבוד וכן למחוק את הנתונים האישיים שלהם.1